LISTEN
DJ

Goodtime Radio Valentine Cruise

SHARE

เงื่อนไขและกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม Goodtime Radio Valentine Cruise

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Goodtime Radio Valentine Cruise” เพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้ได้รับรางวัลบัตรล่องเรือพร้อมดินเนอร์มื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน จาก Chaophraya Cruise มูลค่า 3,600 บาท จำนวน 15 รางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุก ได้ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกเล่า “เรื่องราวความรักของคุณกับคนที่อยากพามาล่องเรือครั้งนี้ด้วยกัน?” ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1 ลงทะเบียนทาง www.goodtimeradio.fm
2.2 ลงทะเบียนทาง Line Official Account : @Goodtimeradio
2.3 ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ 02-760-5755
ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนและให้ความเห็นโดนใจคณะกรรมการ และติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อให้มาพูดคุยหน้าไมค์กับดีเจ วันละ 1 ครั้ง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลบัตรล่องเรือพร้อมดินเนอร์มื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน จาก Chaophraya Cruise มูลค่า 3,600 บาท

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

4. ของรางวัล ได้แก่ บัตรล่องเรือพร้อมดินเนอร์มื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน จาก Chaophraya Cruise มูลค่า 3,600 บาท
• บัตรนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567
• ใช้สำหรับการสำรองที่นั่งล่องเรือดินเนอร์ ไม่รวมค่าเครื่องดื่มอื่นๆ
• บัตรนี้ต้องนำมาแสดงและส่งมอบเพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งล่องเรือรับประทานอาหารทุกครั้ง
• บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดเทศกาลและวันนักขัตฤกษ์
• บัตรนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและไม่สามารถออกแทนได้ในกรณีที่ทำบัตรสูญหาย และไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งในวันที่บัตรหมดอายุได้ และไม่สามารถต่ออายุบัตรหลังวันหมดอายุบัตรได้
• กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
• กรณียกเลิก/เลื่อนวัน ต้องแจ้งก่อนเวลา 12:00 น. ณ วันที่ใช้บริการและ/หรือยกเลิกกะทันหันหรือไม่ไปใช้บริการ
ณ วันที่จองใช้บริการ บัตรจะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติ

5. ของรางวัลจะไม่ได้ถูกนำมาทบ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนั้น ๆ ไม่สามารถพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์ได้ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

7. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน โดยนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และได้รับสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีเรียบร้อย

8. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาให้ถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

9. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยทีมงานจะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อแจ้งเรื่องการส่งเอกสารในการรับรางวัล และยืนยันการจัดส่งของรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

10. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

11. การติดต่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านช่องทาง และวิธีการต่างๆ ดังนี้
11.1 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ได้ออกอากาศหน้าไมค์ – ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
11.2 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ หรือการรีดีมคะแนนการฟัง - ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
11.3 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านทาง Social Media (Facebook, Instagram, X) – ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผ่านช่องทางที่ให้ร่วมสนุก และให้ผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยการติดต่อกลับผ่านทาง Inbox หรือ DM ภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านช่องทางนั้นๆ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

12. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ การชำระภาษีดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใด ๆ จากทางบริษัทฯ

13. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใด ๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

14. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม,
เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

16. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

17. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ